ERWIN MEIJER | NIEUWE BEELDEN IN BRONS

Opening: Zondag 19 februari 2017, 15.00 uur

 Erwin Meijer

Op zondag 19 februari om 15:00 uur opent Morren Galleries aan de Oudegracht 340 in Utrecht een tentoonstelling van de beeldhouwer Erwin Meijer. Maar liefst zeven nieuwe beelden in brons in combinatie met een reeks bestaande beelden van zijn hand zullen te bewonderen zijn. Sculpturen met een duidelijk eigen signatuur en een stijl die wordt getypeerd door zachte vormen en scherpe lijnen!

VRIJHEID IS ESSENTIEEL

Erwin Meijer, die zijn opleiding aan de hogeschool voor de kunsten in Arnhem volgde, varieert behoorlijk binnen zijn spectrum. Soms is het werk realistisch met een specifieke sfeer, dan weer heel gestileerd. Het is de variatie in vorm en uitwerking die hem boeien. Daarbij is de vrijheid om te maken wat hij wil essentieel. “Realisme en figuratie interesseren mij, maar ik word even zoveel gedreven door abstractie en geometrie”. Ook in de nieuwe serie beelden zit deze variatie. Het beeld ‘Waterspiegel’ bijvoorbeeld, is een vrouwenfiguur die vooroverbuigt. Deze houding vond hij mooi, maar ook de restvorm vond hij interessant. Dus niet alleen het vrouwenlichaam zelf maar ook de vorm in zijn totaliteit. Details, zoals de handen en voeten liet hij weg om het geheel te stileren. 

SCHAVEN & SCHUREN  

Erwin Meijer begon als tekenaar en schilder maar legde zich vanaf 2002 volledig toe op het beeldhouwen. Het maken van beelden ligt hem goed. Hij sleutelt net zo lang aan een beeld tot hij tevreden is. In een intensief en langdurig proces van schaven en schuren en zoveel mogelijk weglaten van details probeert hij tot de meest zuivere en ultieme vorm te komen. Vervolgens zet hij het beeld gedurende een aantal weken weg om daarna te kunnen zien wat het nog nodig heeft en of er veranderingen moeten worden aangebracht. In die eindfase perfectioneert hij de details. “De perfectie wordt uiteindelijk in het silhouet van het beeld benadrukt of in een mooi evenwicht tussen vorm en restvorm. Balans en harmonie enerzijds en het beeld in zijn geheel anderzijds, daar zoek ik iedere keer opnieuw naar”. De bronsgieter is van essentiële waarde. Erwin Meijer maakt zijn beelden in klei en in was en laat ze gieten bij de bronsgieter. Nauwkeurigheid en kwaliteit zijn heel belangrijk voor hem. Details zoals bijvoorbeeld de vingers, handen en gezichten van mensfiguren doet hij vaak zelf, weliswaar in nauwe samenwerking met de gieter.

VERSTILLING

De beelden van Erwin Meijer worden vaak geassocieerd met verstilling. Zelf zegt hij hier over: “Ik werk zeer geconcentreerd en de emotie en energie waarmee ik ze maak, worden in het werk zichtbaar. Maar het is uiteindelijk aan de individuele toeschouwer wat hij of zij ervaart bij het zien van mijn werk”.