DAANOE (1978, Dreumel) is een afkorting van Daan Oude Elferink. Pas in 2009 kocht hij zijn eerste camera: aanleiding was een foto die hij had gezien op internet van een vervallen en verlaten kazerne. De schoonheid van het verval op deze foto fascineerde hem zodanig dat hij zelf dit soort plekken wilde gaan ontdekken en vastleggen. Naast zijn drukke baan in het bedrijfsleven, trok hij er sindsdien ieder weekend met zijn camera op uit om die plekken te vinden, eerst alleen in Nederland maar al snel ook buiten onze landsgrenzen. In no-time was hij compleet verslingerd: “Het is niet alleen het vastleggen van het perfecte beeld wat zo spannend is,  maar ook het hele proces hiernaar toe: van het achterhalen en spotten van de locaties, de voorbereidingen, tot het ter plaatse zien binnen te dringen en de risico’s die dat met zich mee brengt!” Aldus Daan Oude Elferink. Sindsdien verloopt bij Daanoe alles in een stroomversnelling. Dankzij zijn gevoel voor compositie, drama en esthetiek werden zijn foto’s in rap tempo internationaal opgepikt door galeries en kunstkopers. Hij zegde zijn baan op om zich volledig op deze vorm van fotografie die ‘Urbex Fotografie’ wordt genoemd te kunnen storten.       

Instortingsgevaar

Om ons als toeschouwer een blik te gunnen op al deze verborgen schatten, trotseert hij gevaarlijke kruip- en sluip routes. Het fotograferen geschiedt in een allesbehalve veilige situatie. De gebouwen zijn veelal verboden terrein, mede wegens instortingsgevaar. Vaak in gezelschap van een of twee vrienden, sjouwt hij een scala aan tools met zich mee: van zaklampen en verlichting, tot abseil-spullen, gereedschap, helm, handschoenen, et cetera. Hij fotografeert veel in Italië, België, voormalige Oostblok landen, Frankrijk, maar ook in Hong Kong en Hawaii.

Verborgen Verleden

Megalomane architectuur, landelijke villa’s in verstilling, eenzame kloosters en scholen, ingerichte kamers in verval, achtergelaten gedekte tafels, overwoekerende natuur. Slechts planten, dieren, wind en regen hadden er vele jaren vrij spel en lieten hun sporen na. Het aanschouwen van deze soms bevreemdende, vervallen interieurs confronteert ons met vragen; wie woonde er, wat heeft zich hier afgespeeld, waarom is het zo abrupt beëindigd.

De fotografie van Daanoe geeft ons toegang tot een wereld waar we niet gewenst zijn en waar de tand des tijds het voor het zeggen heeft. Zijn werk openbaart het verborgen verleden met verhalen die intrigeren en onze fantasie prikkelen. De tentoonstelling en bijbehorend nieuw boek TOUCHED BY TIME tonen Daanoe fascinerende foto’s van wat menselijke, geleefde tijd heeft achtergelaten, en louter de tijd hieraan heeft toegevoegd.