Nederlands English

Peter Harskamp

Peter Harskamp is in 1951 in Den Haag geboren. Hij volgde van 1969 t/m 1973 de opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hier kwam hij, naast zijn grafische opleiding, in contact met beeldhouwen en keramiek. Schilderen en beeldhouwen hebben elkaar altijd afgewisseld en geïnspireerd. Tot 1985 bestond het driedimensionaal werk uit keramische beelden. Daarna is hij overgegaan op het maken van bronzen beelden.
 
In 1975 werd een eerste solo-expositie gehouden en sindsdien is hij werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar.  
 
Vele exposities volgden in binnen- en buitenland, waaronder Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, België, New York en Florida. Sinds 2012 exposeert Peter jaarlijks in Taipei, Taiwan. Zijn werken zijn opgenomen in bedrijfs- en privécollecties over de hele wereld. Regelmatig zijn er (solo)exposities bij Morren Galleries.
 
In 2005 kwam er een boek uit over zijn werk, getiteld ‘Peter Harskamp en het terugdringen van de tijd’. Tot op de dag van vandaag inspireren zijn beeldhouwwerken en schilderijen elkaar.

Beschrijving van het werk:

Ondanks de verschillen in disciplines tussen olieverfschilderijen en beeldhouwwerk in brons, zijn er ook overeenkomsten. Een duidelijk waarneembare spanning en een consequent doorgevoerde stijl. Daarnaast heeft zijn werk een expressief karakter. In de olieverfschilderijen zijn de onderwerpen neergezet in lijnen en, niet helemaal realistisch, opgevuld met een rijk gebruik aan kleur. De schilderijen en beelden tonen een zelfde nonchanlante transformatie van de werkelijkheid, met verrassende effecten en soms met humor. Hij bereikt een synthese tussen zijn 2-dimensionale werk en zijn beelden.
Peter Harskamp herschept de mensheid in monumentale wezens, die zich bezighouden met dagelijkse dingen, al dan niet vergezeld van een dier of object. Activiteiten die de moderne mens, zichzelf nauwelijks toestaat, zijn hoofdonderwerp in de kunst van Peter Harskamp. Zijn menselijke figuren, zijn voornamelijk kwetsbaar, omdat ze nergens op gericht zijn. In hun ontwapenende naieviteit, hoeven ze zichzelf ook niet te verdedigen. De kunstenaar schept een type mens, met een heel nieuw voorkomen. Hij schildert op een gestyleerde realistische manier, ontdaan van alles wat niet essentieel is.
Het werk straalt schoonheid, balans, vrede en tederheid uit. 

Opleiding

1969 t/m 1973 Opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam

UTRECHT