Jeroen van Merwijk (Cum Laude afgestudeerd aan Kon. Academie van Beeldende Kunsten te De Haag) is een bevlogen verteller met zeer uitgesproken ideeën over kunst en de kunstwereld. Hij schreef er in 2011 zelfs een boekje over ‘Mijnheer Van Merwijks laatste woord over Kunst & Cultuur’. Hierin schopt hij tegen heilige huisjes en vindt dat niet ieder mens een kunstenaar is, net zomin als ieder een mens een chirurg is. Het boekje is een pleidooi voor de waarde van kunst en kunstenaarschap.  

We beginnen met een reeks van 3 maandelijkse bijeenkomsten waarmee we een vervolg geven aan die nostalgisch, bruisende kunstavonden uit lang vervlogen tijden, waarbij vurig gefilosofeerd en gediscussieerd werd over kunst, poëzie, of literatuur....met uiteraard goed gevulde glazen. Hoe Van Merwijk het precies gaat invullen, is nog een verrassing en ook steeds weer anders. Dat het prikkelend wordt, staat vast! 

Reserveren kan niet meer.

·            Donderdagavond 7 Februari - aanvang 19:30 uur 

·            Vrijdagavond 8 Maart  - aanvang 19:30 uur 

·            Donderdagavond 4 April - aanvang 19:30 uur