Het magisch realistische werk van Michael Parkes (1944, Sikeston, Missouri, USA) is wereldwijd bekend en ongekend populair door zijn meesterlijke techniek en opvallend, droomrijke beeldtaal. Velen kennen het werk dankzij zijn litho’s, giclees, posters of de vele boeken die over hem verschenen zijn. Het bijzondere aan de tentoonstelling bij Morren Galleries is dat er nu zeldzame en waardevolle unica worden geëxposeerd. In de tentoonstelling zijn originele schilderijen ‘Podenco Hound’ en ‘Breaking illusions’ opgenomen, evenals de schilderijen ‘Horus en Cleopatra’ en ‘Sfinx’. Ook is er een unieke tekening op papier met de titel ‘Moonbird’ te zien. Naast deze originele werken bevat de tentoonstelling een grote collectie litho’s op papier en vellum plus enkele bronzen beelden. Een uitgelezen kans voor de liefhebber van Michael Parkes om deze buitengewone collectie te komen bekijken! De in 2008 overleden kunstverzamelaar Hans Terbruggen was een ruimhartige man met enorme passie voor kunst. Ook had hij een fijne neus voor talent. Hij steunde kunstenaars niet alleen door hun werk aan te kopen maar nam ook regelmatig onkosten op zich zodat kunstenaars optimaal de kans kregen zich verder te ontwikkelen. Zo ging dat ook met Michael Parkes, die hij steunde en aanmoedigde vanaf zijn prille loopbaan en waarmee hij tot aan zijn overlijden een innige vriendschap onderhield. Omdat hij zo dichtbij de kunstenaars stond, had Terbruggen een voorrangspositie verworven als het om de aanschaf van kunst ging: hij had vrijwel altijd eerste keus waardoor hij de mogelijkheid had de zogeheten ‘neusjes van de zalm’ eruit te pikken. Iets wat in deze tentoonstelling ook zichtbaar is.   

Bij het werk van Parkes, worden beelden van Evert den Hartog (Ammers, 1949) geëxposeerd. Dit levert een prachtige combinatie op, doordat beide stijlen - hoewel heel verschillend van oorsprong en betekenis - verwantschap vertonen met de begin twintigste eeuwse Jugendstil en Art Deco. De werken van Michael Parkes refereren aan de mythologie en vertonen een mix van diverse historische stijlperiodes. Dit doet hij met de bedoeling om een collectieve droomstaat te bewerkstelligen die raakt aan archetypische symboliek en daarmee voor iedereen toegankelijk is. Zijn Kunst is nauw verweven met filosofie doordat hij abstracte filosofische concepten probeert te vertalen naar de visuele realiteit. De beelden van Evert den Hartog zijn wat zij voorstellen. Krachtig gestileerde diervormen, altijd in beweging en in balans en met een hoge aaibaarheidswaarde doordat de beelden zijn voorzien van een glad patina in prachtige warme tonen.

 Te zien in Morren Galleries van 13 februari tot en met 13 maart 2016.

U bent van Harte welkom!