Hoera! We worden buren van het Rijksmuseum!

 

De Rijke Historie van Jan Luijkenstraat 2

Het pand kent een rijke en belangrijke historie voor de stad Amsterdam: het werd ontworpen en vanaf 1898 bewoond door architect Eduard Cuypers (1859-1927). Zijn oom, architect Pierre Cuypers, ontwierp het naastliggende Rijksmuseum. Eduard Cuypers hield hier ook kantoor dat gezien wordt als de oorsprong van de Amsterdamse School omdat de aanvoerders van deze stijl allen op zijn kantoor gevormd waren. Na het overlijden van Cuypers kreeg het pand een nieuwe bewoner, Godfried de Groot (1894-1963) een prominente portretfotograaf die de elite en artiesten voor zijn lens had: Koningin Wilhelmina, Burgemeester van Amsterdam Dr. W. de Vlugt, directeur van het Rijksmuseum Dr. F. Schmidt-Degener, Ramses Shaffy, Mies Bouwman, Godfried Bomans, Willy Walden, en vele anderen. De Groot stond bekend als een welgestelde estheet met een joyeuze levensstijl. De Groot had het pand dat tevens als atelier diende, chic ingericht. Hij hield niet slechts van mooie antieke voorwerpen en meubelen, deze dienden tevens om zijn clientèle te imponeren. Na zijn overlijden in 1963 werd zijn atelier nog enkele jaren voortgezet door een ander en uiteindelijk in 1970 opgeheven. Vanaf 1945 werd dit adres ook betrokken door de organisatie die wij nu kennen als het Filmfonds. In 2012 verhuisden zij naar elders in Amsterdam. Hierna onderging het pand een grootscheepse renovatie en verbouwing die medio april a.s. voltooid zal zijn en Morren Galleries zijn intrede kan doen. 

En nu Beeldende Kunst!

Na een architectenbureau, een fotografie-atelier en het Filmfonds, sluit een galerie voor hedendaagse kunst naadloos aan op dit rijtje. Morren Galleries is dan ook vastbesloten om deze rijke historie te continueren en op haar manier aan te vullen. Eric Morren beluit: “Wat ons zo aanspreekt aan deze plek, is de exclusiviteit die het uitstraalt. Dat schept voor ons de mogelijkheid om nog meer interessante kunstenaars en een even zo interessante clientèle aan te trekken. Wij gaan er hard ons best voor doen om dit een plek te laten blijven waar boeiende mensen komen. En dat doen we natuurlijk op de eerste plaats door er samen met onze kunstenaars geweldige tentoonstellingen te maken!”