Nederlands English

Morren Galleries Calendar

Exhibitions & Events 2020

  • NIEUWJAARSTENTOONSTELLING | W. Elst, M. Mapes, P. VandenDaele, G. Willemenot
    Utrecht

    NIEUWJAARSTENTOONSTELLING | W. Elst, M. Mapes, P. VandenDaele, G. Willemenot

    zondag 12 januari 2020 15:00 uur

    We starten 2020 met een Nieuwjaarsborrel en een nieuwe collectie schilderijen van Walter Elst. Ook tonen we van de Amerikaan Michael Mapes een serie mixed-media 'kijkkasten' en laten we van de Belgische beeldhouwer Pieter VandenDaele vissen en kikkers in brons zien. En op de valreep heeft de Franse fijnschilder Gérard Willemenot ons ook nog een aantal fraaie nieuwe 'Bosschiaanse' werkjes toegestuurd. Deze laten wij dan ook graag zien!