De schilderijen die getoond worden zijn dan paradijselijk, dan desolaat en dan mysterieus. Hoewel de drie kunstenaars ieder op eigen wijze invulling geven aan de natuur, is een gevoel van intimiteit overeenkomstig. Alle drie bieden de toeschouwer een toevluchtsoord, een plek voor bezinning of verwondering. En inderdaad, de vele tinten groen brengen zonder meer een sfeer van harmonie en kalmte met zich mee. Een tuin of landschap heeft ook vaak iets spannends, vooral als deze door een haag of muur is afgesloten voor de buitenwereld. Te meer krijgt men dan de kinderlijke neiging om over het randje te gluren.

Voyeurisme

Deze tentoonstelling brengt soms een dergelijke sensatie teweeg: alsof we even stiekem mogen mee kijken naar iets dat eigenlijk privé is. Dit is het geval bij het werk van Wout Muller (1946-2000). Morren Galleries toont van hem een bijzondere collectie schilderijen en aquarellen, daterend van de jaren '70 tot eind jaren '90. Binnen het werk van Wout Muller staat erotiek centraal, hij is de enige in deze tentoonstelling die werk maakte waarop ‘de mens’ aanwezig is. Duidelijk is dat Wout Muller naast de Natuur zijn inspiratie vond in het thema ‘Voyeurisme’; hij laat ons heerlijk, heimelijk meegenieten van blote mensen die in het struikgewas rondscharrelen.

Lusthof

In het werk van Victor Muller (1976) zijn geen mensen. Alleen stilte en tijdloosheid. Zijn landschappen of beter gezegd lusthoven zijn zorgvuldig geënsceneerd: symmetrisch geplaatste cipressen, strak gesnoeide hagen in combinatie met buxusbollen- en kegels. Toch laat de schilder daardoor wel zien dat de tuin toebehoort aan iemand, vooral als hij deze combineert met een stilleven op de voorgrond. Door middel van deze uitgestalde voorwerpen benadrukt Victor Muller een bepaalde symboliek die hij de toeschouwer op subtiele wijze voorlegt. “Maar bovenal is de sereniteit voor mij belangrijk. De idee dat het landschap als het ware stil staat; geen wind, geen regen, geen tijd….alleen een eeuwigdurende constante.” Aldus Victor.

Babylon?

De Belgische schilder Paul Delmée (1944) heeft een enorme fascinatie voor architectuur en oude beschavingen. Geen wonder, deze kunstenaar studeerde Architectuur aan de Academie des Beaux Art in Brussel. Op zijn doeken van groot formaat verbeeldt hij architectonische structuren die door de tijd heen zijn overwoekerd door de natuur. Delmée voert ons mee naar de ruïnes van een vroege beschaving die gedeeltelijk nog overeind staat dankzij de wortels van het groen. Een terugkerend thema is de toren van Babel, het mythische bouwwerk dat reeds vele kunstenaars inspireerde tot het maken van imposante meesterwerken.   

Morren Galleries - die volgend jaar haar 25-jarig bestaan mag vieren – heet ieder van harte welkom om de tentoonstelling te komen zien. De galerie is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 12 tot 17 uur. De toegang is uiteraard gratis. The Secret Garden loopt tot 19 november 2017.